02188763343

رتبه بندی


وضعيت رتبه‌بندی و تشخيص صلاحيت فعلی شركت مهندسين مشاور آسه‌صنعت، به‌شرح ذيل می باشد:

  • تخصص صنایع فلزات اساسی ( پایه 1)

  • تخصص كانه‌آرايی و فراوری مواد معدنی (پايه 1)

  • تخصص تأسيسات برق و مكانيك (پايه 3)

  • تخصص سازه (پايه 3)

  • تخصص ساختمان‌های مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی (پايه 3)

  • تخصص توليد نيرو (پايه 3)


دارای رتبه (الف) جهت ارائه خدمات مشاوره اعتباری و سرمايه‌گذاری بانكی در رسته‌های امكان‌سنجی و نظارت از سوی كانون مشاوران اعتباری و سرمايه‌گذاری بانكی.