پروژه های تاسیسات مکانیکی و برقی

 • طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه توسعه کارخانجات تولید شیشه همدان
 
 • خدمات مهندسی (طراحی پایه و تفصیلی) پروژه های تاسیسات زیربنایی شرکت پارس خودرو شامل:
  • شبکه توزیع گاز طبیعی
  • شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب های صنعتی و بهداشتی
  • تامین، عمل آوری، ذخیره سازی و انتقال آب
  • تصفیه خانه فاضلاب های بهداشتی و صنعتی
 
 • نظارت بر احداث سیستم های برقی و مکانیکی پروژه توسعه کارگاههای چاپ سازمان کتابهای درسی ایران
 • مطالعات فنی اقتصادی و طراحی پایه تامین، انتقال و ذخیره سازی آب مورد نیاز پروژه کارخانه تولید شمش روی مهدی آباد به میزان 140 لیتر در ثانیه
 • طراحی و نظارت بر ساخت تاسیسات مکانیکی، برقی و موتورخانه مرکزی عمارات جبهه جنوبی کاخ گلستان
 

 
 •   تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان دکتر قندی غربی (پالیزی)، خیابان طاهری، پلاک ۱
 •  88763343 21 98
 •  88759961 21 98
 • info@asehsanat.com