• اعضای هیئت مدیره :
    • آقای علی چنگیزی ( مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره )
    • آقای فرشید مالک ( عضو هیئت مدیره )
    • خانم روشنک قدری (عضو هیئت مدیره )
  •   تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان دکتر قندی غربی (پالیزی)، خیابان طاهری، پلاک ۱
  •  88763343 21 98
  •  88759961 21 98
  • info@asehsanat.com