ساختمان های صنعتی، تجاری، اداری، مسکونی و نظامی

  • طراحي مهندسي پايه و تفصيلي مجموعه آزمايشگاه ها، كارگاه ساخت، ساختمانهاي تحقيقاتي و اداري شركت رادتوس (سناباد خودرو) واقع در استان خراسان رضوی
  • طراحي پايه و تفصيلي سايت مجموعه اداري و انبارهاي مكانيزه شركت سايپا (پروژه هاي انبارهاي پارس و كردان کرج).
  • طراحي مجموعه ساختمان لجستيكي مكانيزه پروژه L90 شركت پارس خودرو به مساحت 18000 متر مربع
 
 
  • طراحي  و نـظارت بر اجراي پروژه كارخـانجات سـاخت قطـعات بدنه خودرو شـركت فجر گستر نوين ، مشتمل بر 35000 متر مربع ساختمانهاي صنعتي ، اداري، پشتیبانی و تأسيسات صنعتي و فونداسيون ماشين آلات
  • طراحي انبارها، كارگاه، فضاهاي مسكوني و ساختمانهاي اداري طرح سنگ آهن سنگان
  • طراحي مجموعه ساختمانهاي مهمانسرا و اداري شركت توليد روي ايران
  •   تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان دکتر قندی غربی (پالیزی)، خیابان طاهری، پلاک ۱
  •  88763343 21 98
  •  88759961 21 98
  • info@asehsanat.com