02188763343
سالن اختلاط آهک (10).jpg
  • سالن اختلاط آهک (10).jpg
  • پست برق 63 به 20 کیلو ولت (13).jpg
  • ایستگاه گاز (5).jpg

طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت

خلاصه

ارائه خدمات مهندسی مشاور مادر احداث پروژه جديد توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب به ظرفيت 70,000 تن در سال پودر آلومينا و نيز توليد بوهمايت و نمك‌های صنعتی به عنوان توليدات جانبی به كارفرمايی شركت تهيه و توليد مواد معدنی ايران، طرح توليد آلومينا از نفلين سينيت


توضیحات

ارائه خدمات مهندسی مشاور مادر احداث پروژه جديد توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب به ظرفيت 70,000 تن در سال پودر آلومينا و نيز توليد بوهمايت و نمك‌های صنعتی به عنوان توليدات جانبی به كارفرمايی شركت تهيه و توليد مواد معدنی ايران، طرح توليد آلومينا از نفلين سينيت